Bygg

Vi utfører alt innen tømrer og snekkerarbeid. Vi legger vekt på norske  håndverkstradisjoner, og norsk fagkunnskap. Vi har sentral godkjenning i tiltaklasse 2, og for  å utføre arbeid på bevaringsverdige byggverk. Vi har eget verksted der vi reproduserer bygningsdetaljer  i tro kopi av utvalgte materialer.

 

ERFARING OG KOMPETANSE

Alle våre ansatte er fagarbeidere eller har over 20 års erfaring. Vi har også som målsetting å til enhver tid ha 2-3 lærlinger for å sikre oss rekruttering og fornyet kunnskap i fremtiden.

 

REFERANSER BYGG

•  Angvik Gamle Handelsted, oppbygging/restaurering av hele anlegget
•  Spa avdeling Angvik, oppbygging/restaurering
•  Kunstgalleriet Angvik, oppbygging/restaurering


Gjemnes Kommune

•  Vindusskift og energi utbedringer
•  Gjemnes kommunehusotal ombygging Angvik barnehage
•  Div vedlikehold kommunale eiendommer


Nesset Kommune

•  Total ombygging av Eidsvåg barneskole
•  Ombygging av Nesset kommunehus
•  Div vedlikehold kommunale eiendommer


Sunndal Kommune

•  Ombygging/teknisk oppgradering Sunndal Kulturhus.


Molde Kommune KF

•  Innredning Råkhaugen omsorgssenter
•  Total ombygging av Kirkebakken 4
•  Fylkeshuset AS, div ombygginger og branntekniske oppgraderinger.
•  Angvik Næringspark, total ombygging til ny bruk
•  Angvik Eiendom AS, løpende vedlikehold og ombygginger av 50 eiendommer ?
•  Nesset Sparebank, totalombygging av bankens lokaler
•  Kvitholmen Fyr, vedlikehold og oppgraderinger.