Prosjektering

Sammen med Angvik Prosjektering tar vi hele prosjekteringen fra reguleringsplan til anmodning om ferdigattest. Angvik Prosjektering AS har solid kompetanse og erfaring på utarbeiding av komplette reguleringsplaner i henhold til SOSI–standarden. Vi er behjelpelig med å kontakte underentreprenører innen veg, vann- og avløpsprosjektering, samt alle søknader i forbindelse med en slik prosess.


Vi utfører også rådgivningstjenester ved fradeling av grunneiendom, byggesøknader og byggprosjektering. Ved utvikling av bolig- og hyttefelt vil vi kunne bistå kunden fra reguleringsprosessen og helt til ferdig bygg står klart for salg. Angvik Prosjektering AS tilbyr også ulike oppmålingstjenester.


Les mer på angvik-prosjektering.no