Restaurering

Vi ønsker å ivareta gode håndverkstradisjoner og ærverdige bygg. Vi har vært involvert i de fleste restaureringsjobbene i vår region de siste 15 år. Det er en tillit vi verdsetter veldig høyt, og vi tilstreber oss at kunden skal få bygget sitt i den standog utførelse det krever for at fordums prakt skal komme tilbake.


Erfaring

Vi har flere svært dyktige håndverkere som er lidenskapelig opptatt jobben sin og i gamle bygninger. Det resulterer i at vi stadig har gjentakende kunder som er godt fornøyd med det vi utfører. Vi har på mange av våre byggeoppdrag samarbeidet nært med riksantikvar og fylkeskonservator.


Referanser

•  Nøisomhed Gård, totalrestaurering.
•  Nesset Prestegård, totalombygging av driftsbygning
•  Sandvika Gård, totalrestaurering
•  Knudzonlunden, totalrestaurering av hele anlegget
•  Vorpenes Gård, restaurering av stabbur
•  Øre Kirke, vedlikehold og utbedringer
•  Astaddalen friluftsbarnehage, flytting og restaurering av gammelt tømmerhus.