Angvik Gamle Handelssted

Angvik Gamle Handelssted

Angvik

Prosjektet startet i 2004 med demontering av eksisterende bygningsmasse, «Angvik Tønnefabrikk». Dette bygget ble senere bygget opp igjen iht. dagens byggtekniske krav, og innredet til hotellfløy med 19 rom. 

«Haltvikstua» ble flyttet fra garden Haltvik, og oppført på dugnad (av bygdas innbyggere!) i tilknytning til hotellfløya. Det ble også bygget et mellombygg for å knytte disse to byggen sammen. I dette mellombygget er det etablert resepsjon og div. fellesareal. 

Den gamle «Gustavbua», som ligger i bak-kant av eiendommen, ble ominnredet til museum.I tillegg er det etter hvert oppført et badehus, som rommer både SPA og behandlingsfasiliteter. Spabygget var opprinnelig stabburet på garden Haltvik, og ble flyttet ned til hotellet i 2008. 

Siste bygget som ble oppført og tatt i bruk, er Galleriet. Dette bygget er delvis i tømmer, og ble flyttet fra husmannsplassen «Kattvik» og restaurert iht. dagens krav.

I 2014 bygde vi en ny romfløy, Hollenderhuset. Der er det 20 nye hotellrom som er utført i samme stil som eksisterende rom på stedet. Det ble også bygd en glassbro mellom byggene slik at gjestene ikke behøver å gå ut for å komme på rommene sine uansett hvilket bygg de skal overnatte i. Uteområdene ble også betydelig oppgradert med ny kai og natursteinsmurer.